0 produktów

Klienci sklepu TwoTip mogą skorzystać ze specjalnych pakietów promocyjnych, w których, z wybranej puli produktów, mogą skompletować Sobie zestaw towarów, których łączna cena będzie znacznie niższa niż przy zakupie każdego produktu z osobna.

Regulamin:

  • Pakiety promocyjne są aktywne do momentu ich wyłączenia przez obsługę sklepu TwoTip lub do momentu wyczerpania zapasów produktów z danej grupy.

  • Po dodaniu pakietu promocyjnego do koszyka, jego łączna cena zostanie podzielona między wszystkie wybrane produkty i w takiej formie zostanie wyświetlona na potwierdzeniu zamówieniu oraz paragonie (Fakturze VAT).

  • W przypadku gdy przynajmniej jeden z produktów zakupionych w pakiecie promocyjnym nie spełnia oczekiwań klienta, zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy podlega cały pakiet czyli wszystkie towary wchodzące w jego skład.

  • Wymiana produktu zakupionego w pakiecie promocyjnym jest możliwa tylko i wyłącznie w obrębie puli towarów w tej samej cenie i w tej samej grupie określonej przez pracowników sklepu TwoTip.

  • Sklep TwoTip zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz dodawania bądź usuwania produktów z pakietów, z zastrzeżeniem że cena podana przy pakiecie w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca.