0 produktów

Wszystkie materiały zawarte na naszej stronie internetowej, są własnością www.twotip.com lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o "Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych" (Dziennik Ustaw 2000 nr 80 poz. 904) strona, na której się znajdujecie zawiera treść chronioną prawem, a w szczególności zdjęcia, grafikę oraz teksty, a także wszelkie inne dokumenty zamieszczone na stronie.

Informacje znajdujące się na stronie www.twotip.com nie mogą być duplikowane, kopiowane, reprodukowane w żadnej formie bez zgody udzielonej na piśmie.

Wobec wszystkich, których zachowanie będzie sprzeczne z zastrzeżeniami wypisanymi powyżej zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.